HERMAN VAN ROMPUY


° Etterbeek, 31 oktober 1947.
Gehuwd met Geertrui Windels en vader van Peter (1980), Laura (1981), Elke (1983), Thomas (1986) en grootvader van Lander (2008) en Jasper (2009)

Studies:

 • Grieks-Latijnse Humaniora, Sint-Jan Berchmanscollege Brussel (1965)
 • Baccalaureus in de Wijsbegeerte, K.U.Leuven (1968)
 • Licentiaat-Doctorandus in de Economische Wetenschappen, K.U.Leuven (1971)

Beroep:

 • Attaché Studiedienst Nationale Bank van België (1972-1975)
 • Adviseur Kabinet Eerste Minister L. Tindemans (1975-1978)
 • Adviseur Kabinet Minister van Financiën G. Geens (1978-1980)
 • Directeur Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (1980-1988)
 • Docent Handelshogeschool Antwerpen (1980-1987)
 • Docent Vlaamse Economische Hogeschool Brussel (VLEKHO) (1982-2008)

Politieke loopbaan:

 • Nationaal ondervoorzitter C.V.P.-Jongeren (1973-1977)
 • Lid Nationaal C.V.P.-bureau (1978-…)
 • C.V.P.-onderhandelaar bij de regeringsvorming Martens-III, IV, V, VI, VII, VIII en Dehaene Ien II, LetermeI
 • Arrondissementeel voorzitter C.V.P.-Brussel-Halle-Vilvoorde (1982-1988)
 • C.V.P.-senator (1988-1995)
 • Staatssecretaris voor Financiën en KMO (mei 1988-sept. 1988)
 • Nationaal Voorzitter van de C.V.P. (sept. 1988-sept. 1993)
 • Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting
  (sept. 1993-juli 1999)
 • CD&V-volksvertegenwoordiger van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1995 -…)
 • Minister van Staat (sedert jan. 2004)
 • Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (juli 2007- dec. 2008)
 • Koninklijk Verkenner (sept.2007)
 • Koninklijk Verzoener (nov.2007)
 • Eerste Minister (dec. 2008 - nov. 2009)
 • Voorzitter van de Europese Raad (dec. 2009 - ...)

Publicaties:

 • "De kentering der tijden", boek uitgegeven bij Lannoo, 112 p. (1979)
 • "Hopen na 1984", boek uitgegeven bij Davidsfonds, Horizonreeks (sept. 1984)
 • "Het christendom. Een moderne gedachte", boek uitgegeven bij Davidsfonds, Forumreeks (sept. 1990)
 • "Vernieuwing in hoofd en hart. Een tegendraadse visie", boek uitgegeven bij Davidsfonds, Forumreeks (Najaar 1998)
 • "De binnenkant op een kier. Avonden zonder politiek", boek uitgegeven bij Lannoo, 165 p. (2000)
 • "Dagboek van een vijftiger", boek uitgegeven bij Davidsfonds, 144 p. (okt. 2004)
 • " Op zoek naar wijsheid",boek uitgegeven bij Davidsfonds, 96p. (2007)

________________________________________________________________

° Etterbeek, 31 octobre 1947.
Marié à Geertrui Windels et père de Peter (1980), Laura (1981), Elke (1983), Thomas (1986) et grand-père de Lander (2008) et Jasper (2009)

Etudes:

 • Humanités gréco-latines, Sint-Jan Berchmanscollege  de Bruxelles (1965)
 • Bachelier en Philosophie, K.U.Leuven (1968)
 • Licencié-Doctorandus en Sciences économiques, K.U.Leuven (1971)

Carrière professionnelle:

 • Attaché au Bureau d’Etudes de la Banque Nationale de Belgique (1972-1975)
 • Conseiller au cabinet du Premier ministre L. Tindemans (1975-1978)
 • Conseiller au cabinet du ministre des Finances G. Geens (1978-1980)
 • Directeur du Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (1980-1988)
 • Professeur à la Handelshogeschool Antwerpen (1980-1987)
 • Professeur à la Vlaamse Economische Hogeschool Brussel (VLEKHO) (1982-…)

Carrière politique:

 • Vice-président national des jeunes C.V.P. (1973-1977)
 • Membre du Bureau national du C.V.P. (1978-…)
 • Négociateur C.V.P.  lors de la formation des gouvernements Martens III, IV, V, VI, VII, VIII et Dehaene I, II
 • Président de l’arrondissement C.V.P. de Bruxelles-Hal-Vilvorde (1982-1988)
 • Sénateur C.V.P. (1988-1995)
 • Secrétaire d’Etat aux Finances et aux PME (mai 1988-sept. 1988)
 • Président national du C.V.P. (sept. 1988-sept. 1993)
 • Vice-premier ministre et ministre du Budget (sept. 1993-juillet 1999)
 • Député CD&V de la Chambre des Représentants (1995 -…)
 • Ministre d’Etat (jan. 2004)
 • Président de la Chambre des Représentants (juillet 2007- déc. 2008)
 • Explorateur Royal (sept. 2007)
 • Consiliateur Royal (oct. 2007)
 • Premier ministre (déc. 2008 - nov. 2009)
 • Président du Conseil européen (dec. 2009 - ...)

Publications:

 • "De kentering der tijden", livre édité par Lannoo, 112 p. (1979)
 • "Hopen na 1984", livre édité par le Davidsfonds, Horizonreeks (sept. 1984)
 • "Het christendom. Een moderne gedachte", livre édité par le Davidsfonds, Forumreeks (sept. 1990)
 • "Vernieuwing in hoofd en hart. Een tegendraadse visie", livre édité par le Davidsfonds, Forumreeks (automne 1998)
 • "De binnenkant op een kier. Avonden zonder politiek", livre édité par Lannoo, 165 p. (2000)
 • "Dagboek van een vijftiger", livre édité par le Davidsfonds, 144 p. (oct. 2004)

________________________________________________________________

° Etterbeek, 31 October 1947.
Married to Geertrui Windels and father of Peter (1980), Laura (1981), Elke (1983), Thomas (1986) and grandfather of Lander (2008) and Jasper (2009)

Education:

 • Grammar School, Sint-Jan Berchmanscollege Brussels (1965)
 • Bachelor of Philosophy, K.U.Leuven (1968)
 • Master in Applied Economics, K.U.Leuven (1971)

Career history:

 • Attaché Internal Affairs National Bank of Belgium (1972-1975)
 • Adviser Cabinet Prime Minister L. Tindemans (1975-1978)
 • Adviser Cabinet Minister of Finance G. Geens (1978-1980)
 • Director Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (1980-1988)
 • Lecturer Handelshogeschool Antwerpen (1980-1987)
 • Lecturer Vlaamse Economische Hogeschool Brussel (VLEKHO) (1982-…)

Political career:

 • National vice-president C.V.P.-Jongeren (1973-1977)
 • Member of the National C.V.P. Buro (1978-…)
 • C.V.P.-negotiator for the government formation Martens-III, IV, V, VI, VII, VIII and Dehaene I, II
 • C.V.P.-president of the district Brussel-Halle-Vilvoorde (1982-1988)
 • C.V.P.-senator (1988-1995)
 • Secretary of State of Finance and Small Businesses (May 1988-Sept. 1988)
 • C.V.P.-party National President (Sept. 1988-Sept. 1993)
 • Vice-Prime Minister and Minister of Budget (Sept. 1993-July 1999)
 • CD&V MP in the House of Representatives (1995 -…)
 • Minister of State (Jan. 2004)
 • Speaker of the House of Representatives (July 2007- Dec. 2008)
 • Royal Explorer (Sep. 2007)
 • Royal Conciliator (Okt. 2007)
 • Prime Ministre (Dec. 2008 - nov. 2009)
 • President of the European Council (dec. 2009 - ...)

Publications:

 • "De kentering der tijden", book published by Lannoo, 112 p. (1979)
 • "Hopen na 1984", book published by Davidsfonds, Horizonreeks (Sept. 1984)
 • "Het christendom. Een moderne gedachte", book published by Davidsfonds, Forumreeks (Sept. 1990)
 • "Vernieuwing in hoofd en hart. Een tegendraadse visie", book published by Davidsfonds, Forumreeks (Autumn 1998)
 • "De binnenkant op een kier. Avonden zonder politiek", book published by Lannoo, 165 p. (2000)
 • "Dagboek van een vijftiger", book published by Davidsfonds, 144 p. (Oct. 2004)