20/12/2006

CHASSEZ LE NATUREL, IL REVIENT AU GALOP (18E EEUW)

Door niet te willen spreken over de staatshervorming heeft Verhofstadt (VLD) het omgekeerde bereikt.

Wat is zijn "track record" inzake staatshervorming ?

-          In vorige Burgermanifesten stelde hij voor de staatshervorming van nul te herbeginnen. De bestaande wetten moesten verdwijnen wegens te ondoorzichtig.  Als hij spreekt van de chaos die het kartel zou aanrichten spreekt hij als een expert.

-          In 1999 onderschreef de VLD voorstellen inzake staatshervorming die nu door het kartel worden verdedigd. In 2004 werden ze herhaald in het regeerakkoord van de Vlaamse regering.

-          In 2002 sprak de VLD zich uit over het confederalisme - waarmee het kartel als staatsgevaarlijk doorgaat !  Op datzelfde congres was de VLD voorstander van een protocollaire monarchie (net geen republiek ...).

Die verregaande ideeën komen in botsing met de praktijk.

-          In 2001 brachten de zgn. Lambermontakkoorden inzake staatshervorming maar een toename mee van de bestaande uitgavenbevoegdheden met 0,5 pct. (sic !).

-          In de jaren 2003-2007 gebeurde er niets.  Het Forum leidde een virtueel of geen bestaan.

Natuurlijk was er geen chaos omdat er niets was ! De reden is dat het Franstalig "front du refus" alles weigerde.

Het BHV-verhaal is gekend. Gelukkig hield Spirit de Vlaamse meerderheidspartijen af van verregaande toegevingen in de Vlaamse rand rond Brussel.

De Achilleshiel van Verhofstadt is de geloofwaardigheid. Dat is ook waar inzake staatshervorming.

De Achilleshiel van België is de blokkering van het beleid door communautair verschillende visies.

« CAMPAIGNING IS POETRY. GOVERNING IS PROSE. | Hoofdmenu | »

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.