05/02/2012

Herman Van Rompuy

FR - EN

° Etterbeek, 31 oktober 1947.
Getrouwd met Geertrui Windels en vader van Peter (1980), Laura (1981), Elke (1983), Thomas (1986) en grootvader van Lander (2008), Jasper (2009) en Lise (2011)

Opleiding:

 • Grieks-Latijnse Humaniora, Sint-Jan Berchmanscollege Brussel (1965)
 • Baccalaureus in de Wijsbegeerte, K.U.Leuven (1968)
 • Licentiaat-Doctorandus in de Economische Wetenschappen, K.U.Leuven (1971)

Professionele loopbaan:

 • Attaché Studiedienst Nationale Bank van België (1972-1975)
 • Adviseur Kabinet Eerste Minister L. Tindemans (1975-1978)
 • Adviseur Kabinet Minister van Financiën G. Geens (1978-1980)
 • Directeur Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (1980-1988)
 • Docent Handelshogeschool Antwerpen (1980-1987)
 • Docent Vlaamse Economische Hogeschool Brussel (VLEKHO) (1982-2008)

Politieke loopbaan:

 • Nationaal ondervoorzitter C.V.P.-Jongeren (1973-1977)
 • Lid Nationaal C.V.P.-bureau (1978-…)
 • C.V.P.-onderhandelaar bij de regeringsvorming Martens-III, IV, V, VI, VII, VIII en Dehaene Ien II, LetermeI
 • Arrondissementeel voorzitter C.V.P.-Brussel-Halle-Vilvoorde (1982-1988)
 • C.V.P.-senator (1988-1995)
 • Staatssecretaris voor Financiën en KMO (mei 1988-sept. 1988)
 • Nationaal Voorzitter van de C.V.P. (sept. 1988-sept. 1993)
 • Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting
  (sept. 1993-juli 1999)
 • CD&V-volksvertegenwoordiger van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1995 -…)
 • Minister van Staat (sedert jan. 2004)
 • Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (juli 2007- dec. 2008)
 • Koninklijk Verkenner (sept.2007)
 • Koninklijk Verzoener (nov.2007)
 • Eerste Minister (dec. 2008 - nov. 2009)
 • Voorzitter van de Europese Raad (dec. 2009 - ...)

Publicaties:

 • "De kentering der tijden", boek uitgegeven bij Lannoo, 112 p. (1979)
 • "Hopen na 1984", boek uitgegeven bij Davidsfonds, Horizonreeks (sept. 1984)
 • "Het christendom. Een moderne gedachte", boek uitgegeven bij Davidsfonds, Forumreeks (sept. 1990)
 • "Vernieuwing in hoofd en hart. Een tegendraadse visie", boek uitgegeven bij Davidsfonds, Forumreeks (Najaar 1998)
 • "De binnenkant op een kier. Avonden zonder politiek", boek uitgegeven bij Lannoo, 165 p. (2000)
 • "Dagboek van een vijftiger", boek uitgegeven bij Davidsfonds, 144 p. (okt. 2004)
 • "Op zoek naar wijsheid",boek uitgegeven bij Davidsfonds, 96 p. (2007)
 • "Haiku", Poëziecentrum, Gent, 125 blz. (april 2010)
 • "In de wereld van Herman Van Rompuy", met Kathleen Cools, Borgerhoff&Lamberigts, 200 blz. (oktober 2010)

Onderscheidingen:

 • Doctor Honoris Causa aan de Katholieke Universiteit Louvain-la Neuve (2 februari 2010)
 • Eredoctoraat van de Universiteit van Kobe (4 maart 2011)
 • Eredoctoraat van de Universiteit Gent (18 maart 2011)
 • Eredoctoraat van de Universiteit Leuven (1 juni 2012)
 • Grootlint in de Leopoldsorde (2009)
 • Grootofficier in de "Ordre de la Légion d'honneur" (december 2011)
 • De BeNeLux Europaprijs te Breda (12 juni 2010)
 • De Harvard Club Leadership Prize - Brussel (8 september 2010)
 • De 'Collier du Mérite européen', uitgereikt door de Stichting voor Europese verdienste (Luxemburg, 25 november 2010)
 • De Nueva Economicaprijs - Madrid (10 december 2010)
 • Gouden Penning door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (Brussel, 14 januari 201)
 • Eresenator E Meritu et Honoris Causa van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa-Aktiecentrum voor Europees federalisme (A.E.F.-B.V.S.E.) - (Antwerpen, 5 februari 2012)
 • "Otto von der Gablentz-prijs", Den Haag (18 April 2012)

________________________________________________________________

° Etterbeek, 31 octobre 1947.
Marié à Geertrui Windels et père de Peter (1980), Laura (1981), Elke (1983), Thomas (1986) et grand-père de Lander (2008), Jasper (2009) et Lise (2011)

Etudes:

 • Humanités gréco-latines, Sint-Jan Berchmanscollege  de Bruxelles (1965)
 • Baccalauréat en Philosophie, K.U.Leuven (1968)
 • Licencié-Doctorandus en Sciences économiques, K.U.Leuven (1971)

Carrière professionnelle:

 • Attaché au centre d’études de la Banque Nationale de Belgique (1972-1975)
 • Conseiller au cabinet du Premier ministre L. Tindemans (1975-1978)
 • Conseiller au cabinet du ministre des Finances G. Geens (1978-1980)
 • Directeur du Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (1980-1988)
 • Professeur à la Handelshogeschool Antwerpen (1980-1987)
 • Professeur à la Vlaamse Economische Hogeschool Brussel (VLEKHO) (1982-2008)

Carrière politique:

 • Vice-président national des jeunes C.V.P. (1973-1977)
 • Membre du Bureau national du C.V.P. (1978-…)
 • Négociateur C.V.P.  lors de la formation des gouvernements Martens III, IV, V, VI, VII, VIII et Dehaene I, II
 • Président de l’arrondissement C.V.P. de Bruxelles-Hal-Vilvorde (1982-1988)
 • Sénateur C.V.P. (1988-1995)
 • Secrétaire d’Etat aux Finances et aux PME (mai 1988-sept. 1988)
 • Président national du C.V.P. (sept. 1988-sept. 1993)
 • Vice-premier ministre et ministre du Budget (sept. 1993-juillet 1999)
 • Député CD&V de la Chambre des Représentants (1995 -…)
 • Ministre d’Etat (jan. 2004)
 • Président de la Chambre des Représentants (juillet 2007- déc. 2008)
 • Explorateur Royal (sept. 2007)
 • Consiliateur Royal (oct. 2007)
 • Premier ministre (déc. 2008 - nov. 2009)
 • Président du Conseil européen (dec. 2009 - ...)

Publications:

 • "De kentering der tijden", livre édité par Lannoo, 112 p. (1979)
 • "Hopen na 1984", livre édité par le Davidsfonds, Horizonreeks (sept. 1984)
 • "Het christendom. Een moderne gedachte", livre édité par le Davidsfonds, Forumreeks (sept. 1990)
 • "Vernieuwing in hoofd en hart. Een tegendraadse visie", livre édité par le Davidsfonds, Forumreeks (automne 1998)
 • "De binnenkant op een kier. Avonden zonder politiek", livre édité par Lannoo, 165 p. (2000)
 • "Dagboek van een vijftiger", livre édité par le Davidsfonds, 144 p. (oct. 2004)
 • "Op zoek naar wijsheid", livre édité par le Davidsfonds, 96 p. (2007)
 • "Haiku", Poëziecentrum, Gand, 125 p. (avril 2010)
 • "In de wereld van Herman Van Rompuy", avec Kathleen Cools, Borgerhoff&Lamberigts, 200 p. (octobre 2010)

Récompenses décernées à titre honorifique:

 • Doctorat Honoris Causa de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve (2 février 2010)
 • Doctorat honorifique de l'Université de Kobe (4 mars 2011)
 • Doctorat honorifique de l'Université de Gand (18 mars 2011)
 • Doctorat honorifique de l'Université de Louvain (Leuven 1 juin 2012)
 • Grand cordon de l'Ordre de Léopold (2009)
 • Grand Officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur (décembre 2011)
 • Le prix "BeNeLux Europe" (Breda, 12 juin 2010)
 • Le "Harvard Club Leadership Prize" (Bruxelles, 8 septembre 2010)
 • Le Collier du Mérite européen (Luxembourg, 25 novembre 2010)
 • Le prix "Nueva Economica" (Madrid, 10 décembre 2010)
 • "Gouden Penning" par l'Académie Royale Flamande de Belgique des Arts et des Sciences (Bruxelles, 14 janvier 2011)
 • Senateur honorifique E Meritu et Honoris Causa du Mouvement pour les Etats Unis d'Europe-Centre d'Action Européenne Fédéraliste (A.E.F.)- (Anvers, 5 février 2012)
 • "Otto von der Gablentz-prijs", La Haie (18 avril 2012)

________________________________________________________________

° Etterbeek, 31 October 1947.
Married to Geertrui Windels and father of Peter (1980), Laura (1981), Elke (1983), Thomas (1986) and grandfather of Lander (2008), Jasper (2009) and Lise (2011)

Education:

 • Grammar School, Sint-Jan Berchmanscollege Brussels (1965)
 • Bachelor of Philosophy, K.U.Leuven (1968)
 • Master in Applied Economics, K.U.Leuven (1971)

Career history:

 • Attaché Internal Affairs National Bank of Belgium (1972-1975)
 • Adviser Cabinet Prime Minister L. Tindemans (1975-1978)
 • Adviser Cabinet Minister of Finance G. Geens (1978-1980)
 • Director Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (1980-1988)
 • Lecturer Handelshogeschool Antwerpen (1980-1987)
 • Lecturer Vlaamse Economische Hogeschool Brussel (VLEKHO) (1982-2008)

Political career:

 • National vice-president C.V.P.-Jongeren (1973-1977)
 • Member of the National C.V.P. Buro (1978-…)
 • C.V.P.-negotiator for the government formation Martens-III, IV, V, VI, VII, VIII and Dehaene I, II
 • C.V.P.-president of the district Brussel-Halle-Vilvoorde (1982-1988)
 • C.V.P.-senator (1988-1995)
 • Secretary of State of Finance and Small Businesses (May 1988-Sept. 1988)
 • C.V.P.-party National President (Sept. 1988-Sept. 1993)
 • Vice-Prime Minister and Minister of Budget (Sept. 1993-July 1999)
 • CD&V MP in the House of Representatives (1995 -…)
 • Minister of State (Jan. 2004)
 • Speaker of the House of Representatives (July 2007- Dec. 2008)
 • Royal Explorer (Sep. 2007)
 • Royal Conciliator (Okt. 2007)
 • Prime Minister (Dec. 2008 - nov. 2009)
 • President of the European Council (Dec. 2009 - ...)

Publications:

 • "De kentering der tijden", book published by Lannoo, 112 p. (1979)
 • "Hopen na 1984", book published by Davidsfonds, Horizonreeks (Sept. 1984)
 • "Het christendom. Een moderne gedachte", book published by Davidsfonds, Forumreeks (Sept. 1990)
 • "Vernieuwing in hoofd en hart. Een tegendraadse visie", book published by Davidsfonds, Forumreeks (Autumn 1998)
 • "De binnenkant op een kier. Avonden zonder politiek", book published by Lannoo, 165 p. (2000)
 • "Dagboek van een vijftiger", book published by Davidsfonds, 144 p. (Oct. 2004)
 • "Op zoek naar wijsheid", book published by Davidsfonds, 96 p. (2007)
 • "Haiku", Poëziecentrum, Gent, 125 p. (April 2010)
 • "In de wereld van Herman Van Rompuy", with Kathleen Cools, Borgerhoff&Lamberigts, 200 p. (October 2010)

Honorary awards:

 • Honorary Doctorate at the Catholic University of Louvain-la-Neuve (2 February 2010)
 • Honorary Doctorate at the University of Kobe (4 March 2011)
 • Honorary Doctorate at the University of Ghent (18 March 2011)
 • Honorary Doctorate at the University of Louvain (Leuven) (1 June 2012)
 • Grand Ribbon holder of the Order of Leopold (2009)
 • Grand Officer of the Order of the Legion of Honor (December 2011)
 • BeNeLux-Europa Prize, Breda (12 June 2010)
 • Harvard Club Leadership Prize, Brussels (8 September 2010)
 • "Collier du Mérite européen" awarded by the European Merit Foundation, Luxembourg (25 November 2010)
 • Nueva Economica Forum Prize, Madrid (10 December 2010)
 • "Gouden Penning" awarded by the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and Arts (Brussels, 14 January 2012)
 • Honorary Senator E Meritu et Honoris Causa of the United States of Europe Movement - Action Centre for European federalism (A.E.F. - B.V.S.E.) Antwerp (5 februari 2012)
 • "Otto von der Gablentz-prijs", Den Haag (18 April 2012)